Schoolbestuur


Wij zijn een gemengde basis­school die behoort tot het officieel gesub­si­dieerd onderwijs.


Schoolbestuur: Gemeentebestuur Vorst – Pastoorstraat 2 / 1190 Vorst -Tel: 02 / 370.22.11


Samenstelling van het College van Burgemeester en Schepenen (als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen oktober 2018):
Voor vragen i.v.m. het Nederlandstalig onderwijs in de gemeente kunt u steeds terecht bij:


Esmeralda Van den Bosch
Gemeente Vorst – Schepen Nederlandstalige aangelegenheden
Pastoorstraat 2
1190 Vorst
Tel.: 02 370 22 07