Schoolvisie

Bruggenbouwers van morgen


Onze school GBS “De Wereldbrug” vormt een lappendeken van talen, culturen, talenten, overtuigingen, ideeën,… 

Op onze school heerst er een warme en familiale sfeer waar iedereen elkaar kent. Teamleden met een warm hart voor onze Brusselse kinderen creëren een thuis met respect voor ieders eigenheid.  Een warm nest, ook voor ouders.  We bouwen bewust aan de brug tussen de school, het gezin en de wereld.

In ons logo vormen onze kinderen die brug.  Veelkleurig en divers slaan ze de handen in elkaar om, vanuit een veilige leeromgeving, klaargestoomd te worden om hun plaats te vinden in onze multiculturele en snel evoluerende wereld. 

Zorg neemt in onze school een belangrijke plaats in.  We hebben oog voor de eigenheid van onze kinderen, voor hun mogelijkheden en talenten, maar ook voor hun noden.  We doen ons best om maximale ontplooiingskansen te creëren voor al onze kleuters en leerlingen.  Binnen de mogelijkheden van ons kunnen, passen we ons onderwijs aan de behoeften van elk kind aan. 

De individuele ontplooiing van elke kleuter en leerling kan niet zonder het werken aan een goede groepssfeer en -dynamiek. Onze school heeft veel aandacht voor attitudes die zin voor burgerschap bevorderen: respectvol met elkaar omgaan, eerlijkheid en verantwoordelijkheid.

Alles wat we op school doen is gericht op leren.  We bieden een gestructureerde en doordachte aanpak zodat het leren herkenbaar wordt.  Het ontwikkelen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid wordt heel hard aangemoedigd. Fouten maken mag! Ze maken immers deel uit van het leerproces. We vinden het belangrijk dat onze kinderen kritisch zijn, zich weerbaar kunnen opstellen en met een open geest naar de wereld kijken.

Wij creëren een evenwicht tussen kennisverwerving en attitudevorming en laten ruimte voor creativiteit, expressie en sportieve ontplooiing. Via sportactiviteiten huldigen we, binnen ons aanbod gezondheidseducatie, het principe van een gezonde geest in een gezond lichaam. 

Op deze sterke fundamenten is “De Wereldbrug” gebouwd.  Ze dragen je kind vol zelfvertrouwen, ervaring en kennis de toekomst tegemoet.    Met de hoop dat ouders en leerlingen later met een warm gevoel terugblikken.

 

 

DIVERS                        FAMILIAAL                              LEERRIJK                                 ZORGZAAM